Rodica Zafiu
Conferențiar

Rodica Zafiu (n. 1958) este profesoară la Facultatea de Litere a Universității din București și cercetătoare la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan–Al. Rosetti“ al Academiei Române. A publicat volumele „Poezia simbolistică românească“ (1996), „Naraţiune şi poezie“ (2000; Premiul „Timotei Cipariu“ al Academiei Române), „Diversitate stilistică în româna actuală“ (2001), „Limbaj şi politică“ (2007), „101 cuvinte argotice“ (2010) și a colaborat la mai multe tratate și monografii asupra limbii române în context romanic (cea mai recentă fiind „The Oxford History of Romanian Morphology“, 2021). Este autoare a peste o sută de studii și articole de specialitate apărute în periodice prestigioase – Journal of Pragmatics, Degrés, L’information grammaticale, Rivista Italiana di Onomastica (RIOn), Il Nome nel testo, Romània Orientale, Revue roumaine de linguistique, Limba română, Studii şi cercetări lingvistice, Diacronia etc. – și în volume colective. Ţine de 33 de ani o rubrică săptămânală cu tematică lingvistică în reviste culturale (Luceafărul, între 1990 şi 1993; România literară, din 1993 până în 2012; Dilema veche, din 2012 până în prezent). A adus contribuții la studiul conectorilor discursivi, al mijloacelor lingvistice ale modalizării, evidențialității şi aproximării, al fenomenelor de gramaticalizare și pragmaticalizare; a investigat textul poetic, discursul politic și jurnalistic, argoul, tendinţele limbii române actuale, procesul de standardizare lingvistică. Articolele din presa culturală urmăresc tendințe lexicale, gramaticale, stilistice și pragmatice ale limbii române, analizează adaptările și calcurile recente din engleză, oscilațiile în fixarea terminologiei noilor tehnologii din comunicarea electronică, propune soluții etimologice, mai ales în cazul cuvintelor și al expresiilor familiar-argotice.

Alătură-te comunității noastre